او دو روز پیش شاهد حضور ماموران نیروی انتظامی در دفتر باشگاه خود بود. آنها نیامده بودند که با او خوش و بش کنند بلکه آمده بودند تا مدیر عامل معروف را ببرند. باشگاه (د.گ) در هفته های  اخیر به دلیل پاره ای از مسایل در معرض  اتهام قرار گرفته است و مدیر عامل آن نیز به همین دلیل به کلانتری رفت تا در این باره توضیحات لازم را بدهد.