در سال ۱۳۷۵ از وزارت آموزش و پرورش بازنشسته شد و از سال ۱۳۶۷ تاکنون به فعالیت در تئاتر و سینما و تلویزیون پرداخت.
فیلم‌های «مسافران»، «لیلی با من است»، «بوی پیراهن یوسف»، «آژانس شیشه‌ای» و سریال «مدرسه مادر بزرگ‌ها» از جمله کارهای بازیگری وی بودند