سریال سایه روشن

سریال سایه روشن

Cast:Roya Nonahali, Nasrin Moghanlo, Leyla Bolokat, Fathali Oveisi, Amir Kazemi, Mehran Rajabi …
Year: ۱۳۹۰
Director:Arash Moayerian

Saturday, Monday, Wednesday – شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

خلاصه: این سریال ماجرای زندگی سه زن به نام‌های نازنین، آتوسا و افسانه را که در مجتمعی زندگی می‌کنند و اتفاقاتی شرایط زندگی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد به تصویر می کشد.

زمان پخش: شنبه ۱۲ شهریور شبکه تهران _ ساعت ۲۲

دانلود قسمت اول ۱ سریال سایه روشن

دانلود قسمت دوم ۲ سریال سایه روشن

دانلود قسمت سوم ۳ سریال سایه روشن

دانلود قسمت چهار ۴ سریال سایه روشن

دانلود قسمت پنج ۵ سریال سایه روشن

دانلود قسمت شش ۶ سریال سایه روشن

دانلود قسمت هفت ۷ سریال سایه روشن

دانلود قسمت هشت ۸ سریال سایه روشن

دانلود قسمت نه ۹ سریال سایه روشن

دانلود قسمت ده ۱۰ سریال سایه روشن

دانلود قسمت یازده ۱۱ سریال سایه روشن

دانلود قسمت دوازده ۱۲ سریال سایه روشن

دانلود قسمت سیزده ۱۳ سریال سایه روشن

دانلود قسمت چهارده ۱۴ سریال سایه روشن

دانلود قسمت پانزده ۱۵ سریال سایه روشن

دانلود قسمت شانزده ۱۶ سریال سایه روشن

دانلود قسمت هفده ۱۷ سریال سایه روشن

دانلود قسمت هجده ۱۸ سریال سایه روشن

دانلود قسمت نوزده ۱۹ سریال سایه روشن

دانلود قسمت بیست ۲۰ سریال سایه روشن

دانلود قسمت بیست و یک ۲۱ سریال سایه روشن

دانلود قسمت بیست و دو ۲۲ سریال سایه روشن

دانلود قسمت بیست و سه ۲۳ سریال سایه روشن

دانلود قسمت بیست و چهار ۲۴ سریال سایه روشن

دانلود قسمت بیست و پنج ۲۵ سریال سایه روشن

دانلود قسمت بیست و شش ۲۶ سریال سایه روشن

دانلود قسمت بیست و هفت ۲۷ سریال سایه روشن

دانلود قسمت بیست و هشت ۲۸ سریال سایه روشن

دانلود قسمت بیست و نه ۲۹ سریال سایه روشن

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :