قذافی که زمانی در صحرا به خرما و شیر شتر بسنده می کرد و همواره وانمود می کرد که طبعش فرقی نکرده است در مزرعه مجهز خود زندگی دیگری داشت.

یکی از بازدیدکنندگان این مزرعه که در ۲۵ کیلومتری جنوب غرب طرابلس است در وصف این مزرع می گوید: شخص احساس می کند که در اروپا است.

“احمد رمضان” ۲۷ ساله تاکید کرد: تصور مزرعه با این وسعت و سرسبزی را نمی کردم آنها به ما می گفتند که در زیر چادر زندگی می کنند اما به این درختان میوه و گل و گیاه نگاه کنید.

“عادل” ۳۹ ساله نیز می گوید: تصور هم نمی کردم که مزرعه ای به این سرسبزی در طرابلس وجود داشته باشد. درباره آن شنیده بودیم اما از نزدیک گردشگاه قذافی را مشاهده نکرده بودیم.

این پایگاه می افزاید: برای رسیدن به این مزرعه باید مسیر طولانی را طی کرد که در طول آن مراکز نگهبانی مجهز به دوربین قرار دارد و مزرعه نیز به تجهیزات الکترونیکی مجهز است و درختان نخل به صورت انبوهی وجود دارد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :