وی افزود: قذافی با بهره برداری از رسانه‌ها سعی در نشان دادن چهره‌ای متفاوت از خود بود تا بدین وسیله جایگاه اجتماعی و سیاسی خود را در بین مردم لیبی حفظ کند.