بیش از ۸۰ سال از شهادت «شیخ الشهدای لیبی» می گذرد اما هنوز مردم لیبی ، خود را فرزندان او می دانند و با شنیدن نامش ، با غرور سر بلند می کنند. پرچمی که امروز انقلابیون لیبی ، به جای پرچم رژیم قذافی به کار می برند ، همان بیرقی است که «عمر مختار» در جریان جهاد بیست ساله خود ، آن را به اهنزاز در می آورد.
به مناسبت سقوط قذافی و پیروزی انقلاب لیبی ، مروری خواهیم داشت بر زندگی و تنها تصاویر باقی مانده از «شیر صحرا» شهید«عمر مختار» که قداره بندانِ فاشیست اروپایی را به مدت بیست سال در بیابان های لیبی تار و مار کرد و در نهایت بر فراز دار ، سرود عزت و شرف اسلام را زمزمه کرد.