به گزارش مشرق به نقل از فارس، قزوه در شب تخصصی شعر که در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد، اظهار داشت: خدا انگلیسی ها را لعنت کند که فاتحه زبان فارسی را در هند خواندند در غیر این صورت حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر در هند به زبان فارسی آشنا بودند. در حال حاضر زبان فارسی در عسرت و رنج به سر می برد.