آن پیر روشن‌ضمیر در پاسخ فرمودند: “کوچک و بزرگ باید بدانیم، راه یگانه برای سعادت دنیا و آخرت بندگی خدای بزرگ است و بندگی در ترک معصیت است؛ در اعتقادات و عملیات.

آنچه را که دانستیم [باید] عمل نماییم و آنچه را که ندانستیم [باید] توقف و احتیاط نماییم تا معلوم شود؛ [که در این صورت] هرگز پشیمانی و حسادت در ما راه نخواهد داشت. این عزم اگر در بنده ثابت و راسخ باشد، خدای بزرگ اولی به توفیق و یاری خواهد بود. (خداوند مسلما چنین کسی را یاری خواهد کرد.)”

(کتاب پرسش‌های شما و پاسخ‌های آیهالله بهجت – جلد اول)

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :