بنابر این گزارش، با تورق ساده این ویژه نامه متوجه خواهید شد که دغدغه آن بیشتر بهره برداری سیاسی از موضوع برخورد با بدحجابی است. گردانندگان روزنامه ایران و در صدر آنان علی اکبر جوانفکر قصد دارند موضوع برخورد با بدحجابی را مضر نشان داده و دولت و شخص رییس جمهور را مخالف آن معرفی کنند تا در کنار آن بتوانند به اهداف خود یعنی همراه کردن قشر بدحجاب جامعه برسند.

جوانفکر، مدیر مسوول روزنامه ایران که تقریبا همه روزه در ستون سرمقاله به اظهارنظر درباره موضوعات خاص می پردازد، در سرمقاله ویژه نامه خاتون نیز اقدام به نوشتن سرمقاله کرده است.

وی در بخشی از نوشته خود با بیان اینکه “برخی زنان ایرانی حجاب خود را کنار گذاشته و قدردان اسلام نبوده اند”، پرسش های جهت داری نظیر “آیا اقدامات صورت گرفته با بدحجابی اشتباه بوده است؟” را مطرح کرده و در آخرین پاراگراف، نیت خود را از این پرسش ها مطرح می کند.

جوانفکر قرار دادن مساله حجاب را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اشتباهی بزرگ!!! می خواند و امر به معروف و نهی از منکر را فریضه ای معرفی می کند که اگر مردم به آن ذوق داشته باشند موثر می افتد.

این ویژه نامه همچنین مصاحبه ای را با کلهر مشاور سابق فرهنگی دولت انجام داده است. در این مصاحبه از وی سوال می شود که ” چادر مشکی از چه زمانی وارد ایران شد؟ ” و کلهر در پاسخ به این سوال مدعی می شود که چادر مشکی از سفرهای اروپایی ناصر الدین شاه و مجالس عیاشی که در آن شرکت می کرده وارد ایران شده است!