دانلود سریال سی امین روز دانلود با لینک مستقیم

دانلود سریال سی امین روز دانلود با لینک مستقیم

دانلود سریال سی امین روز دانلود با لینک مستقیم

Cast: Pejman Bazeghi , Hooman Seyedi , Sima Tirandaz , Mahmood Azizi , Rozita Ghafari , Mehran Rajabi , Bahram ebrahimi , …
Director: Javad Afshar
Year: ۱۳۹۰
Zamane Pakhsh: Har Shab
خلاصه داستان: داستان زندگی مردی را به تصویر می‌کشد که به طور ناخواسته، دستش به خون برادر دوستش آغشته می‌شود و طی این اتفاق، ماجراهایی برای وی به وقوع می‌پیوندد …

زمان پخش: شبکه ۲ _ ساعت ۱۹٫۳۰

دانلود قسمت اول ۱ سریال سی امین روز

دانلود قسمت دوم ۲ سریال سی امین روز

دانلود قسمت سوم ۳ سریال سی امین روز

دانلود قسمت چهار ۴ سریال سی امین روز

دانلود قسمت پنج ۵ سریال سی امین روز

دانلود قسمت شش ۶ سریال سی امین روز

دانلود قسمت هفت ۷ سریال سی امین روز

دانلود قسمت هشت ۸ سریال سی امین روز

دانلود قسمت نه ۹ سریال سی امین روز

دانلود قسمت ده ۱۰ سریال سی امین روز

دانلود قسمت یازده ۱۱ سریال سی امین روز

دانلود قسمت دوازده ۱۲ سریال سی امین روز

دانلود قسمت سیزده ۱۳ سریال سی امین روز

دانلود قسمت چهارده ۱۴ سریال سی امین روز

دانلود قسمت پانزده ۱۵ سریال سی امین روز

دانلود قسمت شانزده ۱۶ سریال سی امین روز

دانلود قسمت هفده ۱۷ سریال سی امین روز

دانلود قسمت هجده ۱۸ سریال سی امین روز

دانلود قسمت نوزده ۱۹ سریال سی امین روز

دانلود قسمت بیست ۲۰ سریال سی امین روز

دانلود قسمت بیست و یک ۲۱ سریال سی امین روز

دانلود قسمت بیست و دو ۲۲ سریال سی امین روز

دانلود قسمت بیست و سه ۲۳ سریال سی امین روز

دانلود قسمت بیست و چهار ۲۴ سریال سی امین روز

دانلود قسمت بیست و پنج ۲۵ سریال سی امین روز

دانلود قسمت بیست و شش ۲۶ سریال سی امین روز

دانلود قسمت بیست و هفت ۲۷ سریال سی امین روز (پایان)

این خبر را به اشتراک بگذارید :