دانلود سریال سه دونگ سه دونگ دانلود با لینک مستقیم

دانلود سریال سه دونگ سه دونگ دانلود با لینک مستقیم

دانلود سریال سه دونگ سه دونگ دانلود با لینک مستقیم

خلاصه: نصرت عشقی سالهاست در یکی از محلات تهران نانوایی سنگگ دارد که به اتفاق سه پسرش مسعود، محمود و منصور آنجا را اداره می‌کند، با آمدن پرویز شریک سه دونگ از مغازه‌اش، که در ده سال قبل به ابتالیا رفته و حالا برای فروش سه دونگ آن به ایران آمده، ماجراهایی برای این خانواده پیش می‌آید که آنها تصمیم می‌گیرند به خارج از کشور مهاجرت کنند و…

زمان پخش:دو شنبه ۱۰ مرداد شبکه تهران _ ساعت ۲۳٫۱۵

دانلود قسمت اول ۱ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت دوم ۲ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت سوم ۳ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت چهار ۴ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت پنج ۵ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت شش ۶ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت هفت ۷ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت هشت ۸ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت نه ۹ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت ده ۱۰ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت یازده ۱۱ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت دوازده ۱۲ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت سیزده ۱۳ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت چهارده ۱۴ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت پانزده ۱۵ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت شانزده ۱۶ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت هفده ۱۷ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت هجده ۱۸ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت نوزده ۱۹ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت بیست ۲۰ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت بیست و یک ۲۱ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت بیست و دو ۲۲ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت بیست و سه ۲۳ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت بیست و چهار ۲۴ سریال سه دونگ سه دونگ

دانلود قسمت بیست و پنج ۲۵ سریال سه دونگ سه دونگ (پایان)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :