سروش در ادامه به اتهام زنی و توهین علیه فقه شیعه پرداخته و با بیان اینکه «فقه ما اصلا حق محور نیست» افزود: «اینها [فقهای شیعه] اساسا به انتخابات، به حق رای دادن، و به حق مردم در اداره امور اعتقادی ندارند و برای همین بدون عذاب وجدان آراء شهروندان را میلیونی جابجا می کنند[!]».
این مترجم افکار فیلسوفان غربی، انقلاب اسلامی ایران را هم از اتهامات خود بی نصیب نگذاشت و مدعی شد: «انقلاب اسلامی سال ۵۷، یک حرکت بدون تئوری بوده است[!]».
گفتنی است، در مورد بیان این ادعا که «فقه ما اصلا حق محور نیست»، سوال اساسی این است که منظور ایشان چیست؟ اگر منابع فقه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) را مخالف حق می دانند که معنی این سخن، رویارویی مستقیم با اصل دین، خدا، پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین و همچنین توهین به اعتقادات مسلمانان و از جمله بیش از ۷۰ میلیون مسلمان ایرانی است و اگر فقهای شیعه را به مخالفت با حق متهم می کنند که باز هم این ادعایی بیش نبوده و عملکرد فقها در طول تاریخ به خصوص وقوع حرکت حق محوری به نام انقلاب اسلامی ایران به رهبری روحانیت خلاف آن را ثابت می کند.
از سوی دیگر، سروش درحالی از حق مداری فتنه سبز سخن می گوید که با صف کشیدن سکولارها، منافقین، سلطنت طلبان، مارکسیست ها و حتی تروریست های چون عبدالمالک ریگی در جمع حامیان این فتنه، اصولا حقیقت واحدی برای آن قابل تصور نیست. باید از ایشان پرسید که در میان نظرات مختلف و بعضا متناقض این گروه ها، کدامیک مطابق حق است؟!
در سخنان ایشان، از شعار «رای من کو؟» به عنوان «تبلور حق مدار شدن جنبش سبز» یاد شده و آرزو شده است که «این مفهوم، کلیدواژه ای ماندگار و بدیهی در جامعه شود» و این درحالیست که بسیاری از حامیان فتنه سبز اعتراف کرده اند که شعار «رای من کو؟» تنها در روزهای اولیه فتنه مطرح بوده و پس از آن به سرعت مطالبات این به اصطلاح جنبش به براندازی جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده است.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :