همان گونه که سیگار کشیدن در مجالس ختم از معایب به شمار نمی رفت، استعمال دخانیات در کلاس های دروس حوزوی حتی در سطح درس خارج نیز عملی زشت یا ناپسند به شمار نمی رفت.

در عکس ذیل که مربوط به دهه های ۷۰ قرن گذشته میلادی یعنی حدود ۴۰ سال پیش است، کلاس درس خارج مرحوم حضرت آیت الله سید “محمد شیرازی” از مراجع تقلید سابق عراق که در شهر کربلا بود، دیده می شود. در این تصویر یکی از روحانیون مشاهده شده که در حال سیگار کشیدن در جلسه درس است.