سرکرده فرقه انحرافی موسوم به «جمعیت آل یاسین» ـ رام الله ـ بازداشت شد.