فایل تصویری از کلاس های  آموزش ویکی پدیا توسط رژیم صهیونیستی برای دانش آموزان اسرائیلی در این فایل مربی این کلاس بیان می کند : ” هدف از جلسات ما اینست که کاربران یهودی را قادر به فعالیت در بزرگترین دانشنامه ازاد دنیا نماییم تا اگر کسی کلمات مد نظر ما را سرچ نمود آنچه به وی نمایش داده شود که با نظرات صهیونیستی ما مطابقت داشته باشد مثلا اگر کسی واژه ناوگان غزه را سرچ نماید آنچه را به وی نمایش دهیم که مد نظرما باشد”

فایل تصویری ، برتربین ، صهیونیست ، ویکی پدیا ، bartarbin ، کلاس آموزشی ، رژیم صهیونیست ، اسرائیل ، دانشنامه ، ویکی پدیا ، ناوگان غزه ، غزه ، رسانه

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :