به گزارش جهان حسین ابراهیمی درگفت و گو با ایلنا گفت: قرار بود پس ازتعطیلات مجلس ما نتیجه نهایی را اعلام کنیم و این گزارش را در صحن قرائت کنیم اما برخی حوادث غیر قابل پیش بینی قرائت این گزارش را به تعویق انداخت.

ابراهیمی افزود: پس از دستگیری ملک زاده ما از آقای طاهری که پس از ملک زاده مسئول ارائه گزارش هستند دعوت کردیم تا توضیحی ارائه کنند.

وی ادامه داد: در نهایت با توضیحات آقای طاهری متوجه شدیم که پس از دستگیری ملک زاده بازداشت کنندگان مدارک وی را از خانه جمع آوری کردند و با خود برده اند و رییس جمهور هم آنها را پس گرفته است و اکنون مشغول بررسی است. از آنجایی هم که رییس جمهور رییس شورای عالی ایرانیان است باید منتظر بررسی های وی باشیم.

نماینده بروجرد در پایان اظهار داشت: ما برای ارائه گزارش آماده هستیم اما از آنجایی که فعلا اسناد در دست رییس جمهور است و ما بدون آنها نیز نمی توانیم نظر دهیم منتظر ارائه اسناد از سوی احمدی نژاد هستیم

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :