جمشید آموزگار یکی از فرزندان حبیب الله در ۱۳۰۲ در تهران متولد شد، پس از اخذ درجه دکترا از آمریکا در ۱۳۳۰ به ایران آمد. او یکی از کارمندان بلندپایه سازمان اصل ۴ بود که آمریکایی ها تاسیس کرده بودند. جمشید آموزگار از نخستین تحصیلکرده های آمریکایی بود که مقام بالایی در نظام سیاسی ایران گرفت و در ۱۳۳۴ به معاونت وزارت بهداری رسید.

وی یک دهه بعد و در ۱۳۴۴ وزیر دارایی شد و ۸ سال در این منصب ماند و با موضوع نفت آشنا و نماینده ایران در اوپک شد. او در ۱۳۵۳ به وزارت کشور رفت و همچنین سرپرست سازمان امور اداری و استخدامی شد و در ۱۳۵۵ به جای امیرعباس هویدا دبیرکلی حزب رستاخیز نیز به او رسید. او ۱۷ سال وزیر بود و سرانجام در ۱۳۵۶ نخست وزیر شد.

جهانگیر یکی دیگر از فرزندان حبیب الله آموزگار بود که به آمریکا رفت و اقتصاد خواند و در ۱۳۴۰ درکابینه امینی ابتدا وزیر بازرگانی و بعد وزیر دارایی شد. جهانگیر آموزگار پس از کناره گیری از دولت وزیر مختار اقتصادی ایران در آمریکا شد و در اواخر عمر رژیم گذشته به مقام سفارت اقتصادی نائل شد.

کورس آموزگار نیز از فرزندان حبیب الله بود که در ۱۳۰۷ متولد و در رشته راه و ساختمان درجه مهندسی گرفت و به سازمان برنامه پیوست. او بعدها پیمانکار ساختمانی شد و در سال ۱۳۴۲ در کابینه حسنعلی منصور معاون فنی وزیر آبادانی و مسکن شد و بار دیگر در سال ۱۳۴۸، اما این بار در منصب وزیر در این وزارتخانه شاغل شد.

هوشنگ آموزگار یکی دیگر از فرزندان حبیب الله است که در ۱۳۰۰ متولد و از دانشگاه تهران لیسانس اقتصاد گرفت و به استخدام بانک ملی درآمد… وی بعدها به لندن رفت و کارآموز میدلز در رشته بانکداری شد. اما هوشنگ پس از برگشت به ایران به ریاست کتابخانه ملی برگزیده شد، او در سال ۱۳۳۴ و پس از طی دوره فوق لیسانس به موسسه علوم اداری رفت و چند وقت نیز در روابط عمومی سازمان اوپک در اتریش فعالیت کرد و چند سال نیز از مدیران ارشد سازمان جلب سیاحان شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :