اعزام گروهى افراد به اصطلاح دانش‏آموخته به کشور ارمنستان از سوى این فرقه مسبوق به سابقه است.

این در حالى است که وقتى آموزش حلقه‏ها بعد از ۸ ترم تمام مى‏شود براى اخذ مدرک دانشگاهى، افراد به کشور ارمنستان اعزام مى‏شوند. در این رابطه نیز مدتى است که افراد منتسب به فرقه مزبور در دسته و گروه‏هاى گوناگون به کشور فوق اعزام مى‏شوند.

قبلاً آموزش بعد از حلقه‏ها در دانشگاه علوم پزشکى تهران صورت مى‏گرفت که اخیراً دانشگاه در این رابطه همکارى نمى‏کند، لذا بعد از پایان حلقه‏ها (۸ ترم) با رایزنى که با دانشگاه طب سوزنى کشور ارمنستان صورت گرفته، هر فرد با پرداخت دوازده میلیون ریال که مبلغ پنج میلیون ریال به دانشگاه موصوف پرداخت مى‏شود و براى مدت یک هفته به صورت فشرده به تحصیل پرداخته و بعد از آن مدرک دانشگاهى به دانش‏آموختگان اعطا خواهد شد.
افرادى که قصد ندارند به هر دلیلى به کشور ارمنستان اعزام شوند مبلغ پنج میلیون ریال به دانشگاه آن کشور پرداخت و مدرک براى وى ارسال مى‏شود.
محمدعلى طاهرى سردمدار فرقه نوظهور حلقه در ایران است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :