مجموعه شعار های روز سیزدهم آبان
– نیرنگ بی وفایی / سوغات آمریکایی – صداقت اوباما / جاسوسی از اروپا
– آمریکای جهانخوار دشمن ملت ماست / مرگ بر آمریکا – مرگ بر اسراییل حکومتِ آمریکا حکومت فاشیست است / کاخ سفید همیشه، حامی صهیونیسم است
– ملّت ما زِ دشمن واهمه ایی ندارد / جز مرگ بر آمریکا زمزمه ایی ندارد
– آمریکا خط و مشی اش جدال است جدال است / تسلطِ بر ایران محال است محال است

مجموعه شعار های روز سیزدهم آبان

مجموعه شعار های روز سیزدهم آبان


– جمهوری اسلامی چراغ پرفروغ است / حکومت آمریکا حکومت دروغ است

– وحدت ملّت، اقتدار ملّی است / مرگ … بر آمریکا، شعار ملّی است

– لطف خدا که این همه عیان است / پشت و پناه ملّت ایران است

– ملّت قهرمان ما پیوسته / هیمنه ی آمریکا را شکسته

– ایران … پایدار است / دشمن استکبار است

– ملّت ما یک جهت و یک هدف / با جان به پا ایستاده بهر شرف

– ملّت قهرمانِ دشمن شکن / برپاایستاده تا شکست دشمن

– سیزده آبان همیشه برپاست / یادآور نابودی آمریکاست

– سیزده آبان همیشه زنده است / شعار مرگِ بر آمریکا پاینده است

– پیام رهبری پیام دین است / پیام انقراض ملحدّین است

– گفته چنین رهبر بیدار ما / هیچ اعتمادی نیست بر آمریکا

– امروز روز سیزده آبان است / روز تصرف دژ شیطان است

– امروز روز فتح حزب ا… است / روز شکست دشمن بدخواه است

– امروز روز نصر جندالله است / یادآور هجرت روح الله است

– امروز روز مجد و افتخار است / روز شکست و مرگ استکبار است

– امروز روز ملت ایران است / روز مبارزه با استکبار است

– عزت و اقتدار ما در این است / مبارزه با شیطان لعین است

– آمریکا بر ضد تو، فریادها به گوش است / ببین که ملّت ما، دوباره در خروش است

– فتنه و آشوب و نفاق و غوغا / نیست به جز توطئه آمریکا

– ملت ما متحد و یکصدا / فریاد دارد مرگ بر آمریکا

– وحدت ما باعث عزت ماست / جدایی و تفرقه ذلت ماست

– فریاد ما مثل خروش دریاست / مرگ بر آمریکا شعار دنیاست

– ملت ما با عزم و با اراده / سر در خط ر هبر بود آماده

– راه امام و شهدا وحدت است / پیروی از رهبری اُمت است

– راه امام و شهدا زنده است / نهضت ما همیشه پاینده است

– یاد امام خمینی پاینده باد / رهبر ما خامنه ای زنده باد

– خامنه ای رهبر امت ماست / دشمن شیطان بزرگ آمریکاست

– دشمن اگر شیطنتی نماید / پاسخ دندان شکنی بگیرد

– این سخن جاوید روح خداست / ام الفساد قرن ما آمریکاست

– این گفته امام و رهبر ماست / شعار ما نبرد با آمریکاست

– به گفته رهبر فرزانه و روح خدا / هیچ غلطی نمی تواند بکند آمریکا

– خامنه ای رهبر امت ماست / دشمنی اش با سلطه ی آمریکاست

– روزی که روز مرگ بر شیطان است روز بزرگ ۱۳آبان است

– ام الفساد قرن ما / آمریکاست، آمریکا

– تبلور تعدی و تجاوز / آمریکاست، آمریکا

– منشأ هر جنایت و توطئه / آمریکاست، آمریکا

– حامی صهیونیست ها / آمریکاست، آمریکا

– نماد هر جنایت / آمریکاست، آمریکا

– محور هر شرارت / آمریکاست، آمریکا

– شعار هر مسلمان / مرگ بر آمریکا

– شعار دین و قرآن / مرگ بر آمریکا

– شعار رهبر ما / مرگ بر آمریکا

– شعار دولت ما / مرگ بر آمریکا

– شعار مجلس ما / مرگ بر آمریکا

– شعار پیروان خط رهبر / مرگ بر آمریکا

– شعار دانش آموز / مرگ بر آمریکا

– شعار هر دانشجو / مرگ بر آمریکا

– شعار هر روحانی / مرگ بر آمریکا

– شعار هر ایرانی / مرگ بر آمریکا

– فریاد همواره امّت ما / مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا

بچه های بهشت” الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ “

این خبر را به اشتراک بگذارید :