روضه حضرت قاسم بن الحسن (ع)

می میرم برای تو (زمینه جدید)

جان ما مست از عطر ایمان است (نوحه جدید)

ای نوگل باغ حسن (واحد سنگین)

آفریدند تو را تاکه مسیحا باشی (واحد جدید)

در حلقه غم حلقه به گوش تو شدم (شور)

سینه زنی جهاد و سنگرمونم هیات (شور جدید)

دلتنگم مثه یه پیر زنی که (شور جدید)

راه ما روشن است (سرود پایانی)

این گونه در قفس به رهایی نمی رسی (مناجات)

بخش اول روضه حضرت علی اصغر (ع)

بخش دوم روضه حضرت علی اصغر (ع)

لالا لالا آروم بابا (زمینه جدید)

من بودم و طفل رباب (واحد سنگین)

ابالفضل هم به ادب میشناسند (واحد جدید)

پدر و مادرم به قربانت (تک جدید)

آن لحظه که جان میرود از دست (شور)

سینه زنی جهاد و سنگرمونم هیات (شور جدید)

اشک های روضه تو قیمت داره (شور زیبا)

می کشند هرکجا (شور پایانی جدید)

این خبر را به اشتراک بگذارید :