زمان زمان عجیبی ست امتحان سخت است (مناجات)

روضه حضرت علی اکبر علیه السلام (روضه)

یا قتیل العبرات حسین کشتی امن نجات (زمینه اول)

برو پسر حسین دست علی به همراته (زمینه جدید)

فقطعوا بالسیوف اربا اربا (شور عربی)

یوسف خیمه ها از حرم می روی (نوحه جدید)

هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد (واحد سنگین)

نگاهش سمت لشکره جوونی پیغمبره (واحد جدید)

علی یا اهل العالم قال العابس (شور جدید عربی – فارسی)

دردم رو کم کن حسین جان کمکم کن (شور جدید)

این خبر را به اشتراک بگذارید :