روضه

روضه

سم الله و بالله (زمینه)

با بیرق سیاه راه افتادم (زمینه)

گه طاقت ندارم (زمینه)

دلم قرصه تا وقتی که پای روضه ات سرم گرمه (واحد)

رسیدم به غم خانه ات (نوحه)

نداری غیر گناه خاطره بهتری از من (شور)

شور و نغمه

حرمت خواهش چشمای منه (شور)

سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه

این خبر را به اشتراک بگذارید :