روز اول : روضه

روز اول : کربلایی محمد حسین حدادیان : امون ازین زمونه و (زمینه)

روز اول : کربلایی محمد حسین حدادیان : رسیدی از راه (شور)

روز اول : کربلایی محمد حسین حدادیان : عزای شاه عالمه (واحد)

روز اول :  کربلایی محمد حسین حدادیان : ماه محرم شد (دودمه)

روز اول : کربلایی محمد حسین حدادیان :اگه راه حج و بستند (شور)

روز اول : زیارت عاشورا و روضه

روز دوم : روضه

روز دوم : روضه

روز دوم : روضه

روز دوم : کربلایی محمد حسین حدادیان : بوی خون می آید از این سرزمین (زمینه)

روز دوم : کربلایی محمد حسین حدادیان : قصد کربلا کردی (شور)

روز دوم : کربلایی محمد حسین حدادیان : امون امون گرفته بوی غم (واحد)

روز دوم : کربلایی محمد حسین حدادیان : دودمه

روز دوم : کربلایی محمد حسین حدادیان : چه قد از دل تو رو صدا کردم (شور)

روز دوم : شور و زیارت عاشورا

روز دوم : زیارت عاشورا

حدادیان

حدادیان

این خبر را به اشتراک بگذارید :