صحرا به صحرا کوه به کوه منزل به منزل (زمینه)    
مگه میشه کربلاتو دیدو گریه نکرد (شور جدید)   
تازه این اول راه است پذیرایی کن (واحد جدید)
ای ساربان آهسته ران کارام جان گم کرده ام (شور زیبا)   
ضربان دلها رقم زده مسیرم و (شور جدید) 
دل شوره ای افتاده در جانم برادر (مناجات)

عبدالرضا هلالی

عبدالرضا هلالی

این خبر را به اشتراک بگذارید :