حاج حیدر خمسه : روضه

حاج حیدر خمسه : روضه

خمسه ، هلالی ، بهمنی : روضه و زمینه 

هلالی ، بهمنی : علمداره یل ام البنینه (زمینه و شور)

هلالی ، بهمنی : محرم میکده ساقی حسین است (شور و واحد)

هلالی و بهمنی : امامی و نعم الامام (واحد و دودمه)

هلالی و بهمنی : دودمه و شور

حاج عبدالرضا هلالی : حسین ضربان دل ها (شور و روضه)

هلالی

هلالی

این خبر را به اشتراک بگذارید :