خوب نگا کن که داره بارون می باره (روضه)

عشق حسین تو خونمه (زمینه)

فضه به فریادم برس (واحد و روضه)

ای همه میل دل من سوی تو (واحد)

دودمه و شور

حاج حسن خلج

حاج حسن خلج

این خبر را به اشتراک بگذارید :