بر اساس این گزارش چندی است در صدای آمریکا، این بازیگر مشهور ایرانی را در گروه های موسیقی غیر معروفی می بینیم که اصلا با جایگاه سینمایی وی در گذشته تناسبی ندارند!، یکی از این گزارش ها که در تاریخ۲۶ ژوئن(۵تیر) پخش شد حکایت از حضور گلشیفته در یکی از گروههای موسیقی مذکور دارد.
شاید هیچ کسی باورش نمیشد که روزی یک ستاره سینمایی ایران با آن همه موقعیت و فرصت های مناسب در عرصه سینمای داخلی کشور، اکنون کارش به جایی برسد که در خارج از کشور به سراغ گروههای کوچک موسیقی ایرانی برود تا زندگی در برایش خالی از عریضه نماند!