سارکوزی که امروز به شهر “براکس ” در جنوب فرانسه رفته بود در حال دست دادن و خوش و بش با مردم بود که این اتفاق روی داد.

بر اساس تصاویری که از تلویزیون فرانسه پخش شده است، سارکوزی از پشت یک نرده آهنی در حال خوش و بش کردن با جمعیت حاضر است که ناگهان یک نفر در میان جمعیت دست خود را دراز می‌کند و کت سارکوزی را می‌گیرد و می‌کشد. این حمله به قدری شدید بود که سارکوزی نزدیک بود روی زمین بیفتد اما محافظان مانع شدند.

سارکوزی که این از حمله بهت زده شده و ترسیده بود فورا سعی کرد خود را به وضعیت عادی بازگرداند و مرد مهاجم به وسیله گارد امنیتی دستگیر شد.

دفتر رئیس جمهوری فرانسه درباره این اتفاق اظهار نظری نکرده است.

حمله به سارکوزی در حالی روی می‌دهد که وی به دلیل مشکلات اخلاقی و ناتوانی در حل بحران اقتصادی و ا جتماعی در کشور از محبوبیت پایینی برخوردار است.

سال گذشته نیز مشابه چنین حمله‌ای برای “سیلویو برلوسکونی ” نخست وزیر غیر محبوب ایتالیا روی داد.

فرد مهاجم با یک مجسمه فلزی محکم به صورت برلوسکونی کوبید که باعث شکستن دندان‌ها پاره شدن لب برلوسکونی شد.

برلوسکونی به دلیل داشتن رابطه نامشروع با یک روسپی زیر سن قانونی و همچنین سوءاستفاده از قدرت مورد انتقاد شدید در داخل و خارج از کشورش قرار گرفته است.