به خشکی نشستن کشتی نوح(ع) بر فراز آرارات

عکس

به صلیب کشیدن حضرت عیسی(ع)


عکس

شکافته شدن دریای سرخ برای عبور بنی اسراییل به دستور حضرت موسی(ع)

عکس

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :