مورخ ۴/۴/۹۰
۱۳،۱ مگابایت/قسمت اول
دانلود کلیپ صوتی غیرمستقیم
۱۳،۱ مگابایت/قسمت دوم
دانلود کلیپ صوتی غیرمستقیم
شادی روح امام و شهدا صلوات