این شکنجه‌های فیزیکی و روحی آن هم نسبت به یک پزشک متخصص ایرانی صرفاً به خاطر این بود که وی از دخترش ماندانا درخواست اقامه نماز کرده بود و دختر نیز با مراجعه به پلیس علیه پدر خود در این خصوص شکایت کرده بود. پلیس استکهلم نیز ماندانا را نزد خود نگهداشت و تاکنون مانع از دیدار پدرش با وی شده است.

دالوندی ضمن مراجعه به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد خواهان احقاق حق خود شد.

شایان ذکر است سوئد که خود را مدعی حقوق بشر می‌داند، حتی بر طبق گزارشات منابع غربی، کشور تبعیض ناروا، خشونت پلیس و شکنجه است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :