داستان این مجموعه که نام آن روشی در چینش بازیکنان فوتبال است، درباره یک خانواده است ،ماشاالله خان بزرگ خاندان سوری پس از مرگ همه ثروت خودرا به برادر زاده اش حشمت خان می بخشد وحشمت خان وخانواده اش که بیش از این یک زندگی معمولی داشتند ،تصمیم می گیرند با خرید باشگاه ورزشی تحولی بزرگ در زندگی خود ایجاد کنند،غافل از اینکه……

دانلود جدیدترین قسمت سریال طنز سه پنج دو

دانلود جدیدترین قسمت سریال طنز سه پنج دو

دانلود قسمت ۱ اول سریال طنز سه پنج دو

دانلود قسمت دوم ۲ سریال طنز سه پنج دو با کیفیت عالی

دانلود قسمت سوم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت سوم سه پنج دو با کیفیت عالی

دانلود قسمت پنجم  سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ششم MediaFire ( پسورد : www.nightdownload.com )

دانلود قسمت ششم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت هفتم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت هشتم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت نهم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت دهم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت یازدهم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ۱۲ دوازدهم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ۱۳ سیزدهم سریال سه پنج دو ( wwwirtvserial.in)

دانلود قسمت ۱۴ چهاردهم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ۱۵ پانزدهم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ۱۶ شانزدهم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ۱۷ هفدهم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ۱۸ هجدهم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ۱۹ نوزدهم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ۲۰ بیستم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ۲۱ بیست و یکم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ۲۲ بیست و دوم سریال سه پنج دو رمز:www.htcwindows.ir

دانلود قسمت ۲۳ بیست و سوم سریال سه پنج دو

دانلود قسمت ۲۴ بیست و چهارم سریال سه پنج دو رمز:www.htcwindows.ir

دانلود قسمت بیست و پنج ۲۵ سریال سه پنج دو

دانلود قسمت بیست و شش ۲۶ سریال سه پنج دو

دانلود قسمت بیست و هفت ۲۷ سریال سه پنج دو

دانلود قسمت بیست و هشت ۲۸ سریال سه پنج دو

دانلود قسمت بیست و نه ۲۹ سریال سه پنج دو

دانلود قسمت سی ۳۰ سریال سه پنج دو

دانلود قسمت سی و یک ۳۱ سریال سه پنج دو

دانلود قسمت سی و دو ۳۲ سریال سه پنج دو

دانلود قسمت سی و سه ۳۳ سریال سه پنج دو

دانلود قسمت سی و چهار ۳۴ سریال سه پنج دو

دانلود قسمت سی و پنج ۳۵ سریال سه پنج دو

دانلود قسمت سی و شش ۳۶ سریال سه پنج دو (پایان)

این خبر را به اشتراک بگذارید :