بنر امام و رهبری بر بالکن کاخ صدام (عکس)

بنر امام و رهبری

بنر امام و رهبری

این خبر را به اشتراک بگذارید :