فارس نوشت: به گزارش شبکه خبری “فاکس‌نیوز “، مجلس سنای آمریکا روز گذشته به اتفاق آراء “لئون پانتا “، رئیس فعلی سیا را به عنوان رئیس جدید وزارت دفاع آمریکا، “پنتاگون “‌، منصوب کرد و به این ترتیب دستور کار فشرده‌ای شامل نظارت بر خروج نظامیان آمریکایی از عراق و افغانستان، کاهش نارضایتی‌های کنگره درباره جنگ لیبی و کاهش بودجه را به این وزیر جدید تحویل داد.