سنلقی المزید من الذخائر للجماعات المسلحه فی سوریا

سنلقی المزید من الذخائر للجماعات المسلحه فی سوریا

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :