شیطان پرسید: قدرتمندترین سلاح تو برای امید بخشیدن به انسان‌ها چیست؟
فرشته گفت: به آن‌ها می‌گویم «هنوز فرصت هست».

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :