قسمت اول برای موبایل(کیفیت ۳GP) :دانلود از مدیا فایر با حجم ۲۷.۵۲ MB

قسمت اول برای کامپیوتر (WMV) : دانلود از مدیا فایر با حجم ۱۳۵.۲۲ MB

قسمت دوم برای کامپیوتر(کیفیت WMV) : دانلود از مدیا فایر با حجم ۱۲۲.۲۵ MB

قسمت سوم برای کامپیوتر(کیفیت WMV) : دانلود از مدیا فایر با حجم ۳۲.۹۵ MB

قسمت چهارم برای کامپیوتر(کیفیت WMV) : دانلود از مدیا فایر با حجم ۱۴۳.۲۸ MB

قسمت پنجم برای کامپیوتر(کیفیت WMV) : دانلود از مدیا فایر با حجم ۱۳۳.۷۷ MB

قسمت ششم برای کامپیوتر(کیفیت WMV) : دانلود از مدیا فایر با حجم ۱۲۹.۷۷ MB

قسمت هفتم برای کامپیوتر(کیفیت WMV) : دانلود از مدیا فایر با حجم ۲۰.۱۳

 

.

 

با تشکر از : Antisatan

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :