عکس/ انتشار سندی از حسن روحانی، رئیس کمیته آتش بس و عقب‌نشینی
نامه ارسالی حسن روحانی رئیس کمیته آتش بس و عقب نشینی وقت، به وزیر ارشاد مبنی بر اصلاح کلمه عهدنامه به جای تفاهم نامه در مورد عهدنامه سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج الجزایر در مطبوعات و رسانه های جمعی

رئیس کمیته آتش بس و عقب‌نشینی

رئیس کمیته آتش بس و عقب‌نشینی

این خبر را به اشتراک بگذارید :