وصیت آیت الله خزعلی درباره سنگ قبرش چه بود؟
آیت‌الله خزعلی پیش از فوت توصیه ای درباره سنگ مزار خود داشته است.

 آیت الله خزعلی

آیت الله خزعلی

به گزاش عصرایران، آیت‌الله خزعلی وصیت کرده روی سنگ مزارش عبارت: «ابوالقاسم خزعلی دوستدار آیت‌الله خمینی» نوشته شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :