عکسی از گویندگان خبر سیما، ۲۳سال پیش!
دنیای اقتصاد: بینندگان خبر تلویزیون ، چهره گویندگان بخش های خبری را به خاطر سپرده اند.این عکس مربوط است به سال ۱۳۷۱ و در آن آقایان بابان، افشار، سلطانی، کاشانی و حیاتی دیده می‌شوند.

گویندگان خبر سیما

گویندگان خبر سیما

این خبر را به اشتراک بگذارید :