روزى مروان حَکَم دید که شخصى صورت خود را بر قبر پیامبر ( ص ) گذاشته است ، با شتاب سوى او آمد و گردن او را گرفته ، از جاى بلند کرد و گفت: میدانى چه میکنی ؟! منظور وى این بود که چرا به زیارت سنگ و کلوخ آمده اى ! زائر که ابو ایوب انصارى – از صحابه پیامبر ( ص ) – بود گفت: آرى خوب می‏دانم که چه مى‏کنم ! من هرگزبه زیارت سنگ نیامده‏ام ، بلکه به زیارت پیامبر ( ص ) آمده‏ ام.

‏از رسول‏ اللّه ( ص ) شنیدم که فرمود: «بر دین خدا گریه نکنید اگر متولّیانش اهل بودند ، و آنگاه که نااهلان برآن حکم راندند ،برایش بگریید .»

‏جالب است که این حدیث را حاکم و ذهبى هر دو صحیح می‏دانند!

‏ از این رخداد تاریخى به‏ خوبى روشن میشود که ریشه این تفکّر از بنی ‏امیه و به خصوص مروان بن حکم؛ همان طرد شده رسول‏ اللّه ( ص ) است .

مستدرک حاکم ، ج‏۴ ، ص ۵۶۰.

موفق باشید

گروه پاسخ به شبهات

مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)