نمونه نامه اعلام عدم نیاز به نیرو
با سلام و احترام
جناب آقای /خانم ………………… نظر به عدم نیاز به خدمت شما در نام اداره/شرکت از تاریخ …..
با شما قطع همکاری می گردد.

 نامه عدم نیاز به نیرو

نامه عدم نیاز به نیرو

توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
بااحترام …..
نام شخص …..
عنوان پست …..

این خبر را به اشتراک بگذارید :