این مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: منوچهر غروی مدیرعامل اسبق ایران خودرو و جمعی از همدستانش به اتهام جعل و خیانت در امانت از روز دوشنبه هفته گذشته دستگیر شده‌اند و هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند