دو برادر ایرانی در سوریه به شهادت رسیدند. مصطفی و مجتبی بختی در تدمر سوریه به شهادت رسیدند.

مصطفی و مجتبی بختی

مصطفی و مجتبی بختی

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :