«پانته آ فیوضی » در مصاحبه با یکی از رسانه های ضد انقلاب که در منزل شخصی وی واقع در حومه واشنگتن صورت گرفت، گفت: اینجا خانه من است از چه فرار کنم.

نامبرده به همراه پدر خود شرکتی خلق الساعه را در ایران به ثبت رسانده و دو روز بعد ضمن عقد قراردادی غیرقانونی به ارزش ۴۵۰ میلیارد تومان، قسط اول این قرارداد به ارزش ۵ میلیارد تومان را به بهانه طرح احداث تالارهای بزرگ بین المللی در کیش دریافت کرده بود. عقد این قرارداد دولتی با دور زدن قانون مناقصه و با دخالت های دو عضو حلقه انحرافی صورت گرفته بود.

به دنبال بالا گرفتن اعتراض ها که همزمان با ابطال قرارداد یاد شده بود، خانم «پانته آ فیوضی» از کشور خارج شد و به محل اقامت خود در آمریکا بازگشت. وی در مصاحبه اخیر خود مدعی شده که در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) به خاطر کمک به برداشتن برخی تحریم ها از سر ایران، مورد ستایش وزیر بازرگانی وقت قرار گرفته است(!) اما توضیح نداده که با این وجود چرا تحت تعقیب مقامات آمریکایی قرار ندارد.