به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس صبح امروز محمد علی آبادی به طور رسمی و با معارفه آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت آغاز به کار کرد؛ این جلسه نیز دارای حواشی بود که در زیر به بعضی از آنها اشاره می شود.