عکس:تزار روسیه در دوران اسارت/۱۹۱۷
تزار نیکولا و فرزندش آلکسی در دوران اسارت توسط بلشویک ها؛ بعد از پیروزی انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷

تزار روسیه

تزار روسیه

این خبر را به اشتراک بگذارید :