استقبال همسر ظریف از آقا محمدجواد

وزیر امور خارجه و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بامداد روز چهارشنبه وارد تهران شدند.
همسر ظریف از جمله افرادی بود که به استقبال تیم مذاکره کننده در فرودگاه رفته بود.

استقبال همسر ظریف از آقا محمدجواد

استقبال همسر ظریف از آقا محمدجواد

نفر وسط همسر دکتر ظریف

این خبر را به اشتراک بگذارید :