عکسی از سردار سلیمانی ، محسن رضایی و قالیباف
عکس الیاس قالیباف از پدرش، قاسم سلیمانی و محسن رضایی.

الیاس قالیباف

الیاس قالیباف

این خبر را به اشتراک بگذارید :