کارت پستال ماه رمضان ۹۴
رمـزها در رمضان است،خــــــــدا می داند
بــرترازفهم وگمان اســـت،خــــدا می داند
موسم بندگی چشم و زبان و گوش است
نه همین صوم دهان است خـــدا می داند
بار عام و، همـــه مهمان خـــداوند کریـــم
ماه آزادی جـــان است، خــــدا می دانـــد

کارت پستال ماه رمضان 94

کارت پستال ماه رمضان ۹۴

کارت پستال ماه رمضان

کارت پستال ماه رمضان

این خبر را به اشتراک بگذارید :